Showing 1-5 of 5 results

#5 – Meningen med livet

0

The Text I vårt moderne, pluralistiske samfunn er det mange som velger å være ikke-troende – enten som agnostiker eller ateist. Hvis man ser på religion som et behov for livsmening, hva er det som gir disse menneskene en mening …

#4 – Hellighet i buddhismen og islam

0

The Text Problemstilling: Buddhismen og islam er på mange måter meget ulike religioner. Hvordan skiller begrepet «hellig» seg i buddhismen og islam? «Hellig» er et begrep med et stort antall definisjoner. Jeg har i denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i …

#3 – Nicolaus Copernicus

0

Nicolaus Copernicus Nicolaus Copernicus var en polsk astronom som ble født i 1473 og døde i 1543. Nicolaus Copernicus er et av de store navnene forbundet med den drastiske omveltningen for vitenskapen på 1500- til 1700-tallet, gjerne kalt den vitenskapelige …

#2 – Talemålsvariasjon

0

Talemålsvariasjon Talemål handler om måten vi snakker på. Dette bestemmes stort sett ut i fra hvor man bor og menneskene man har rundt seg. Mennesker som flytter til et sted kan påvirke språket til de som bor der. Et eksempel …

Skip to toolbar