#5 – Meningen med livet

The Text [toc] I vårt moderne, pluralistiske samfunn er det mange som velger å være ikke-troende – enten som agnostiker eller ateist. Hvis man ser på religion som et behov for livsmening, hva er det som gir disse menneskene en mening med livet? For å gripe fatt i dette spørsmålet er det nødvendig å gi… Continue reading #5 – Meningen med livet

#4 – Hellighet i buddhismen og islam

The Text [toc] Problemstilling: Buddhismen og islam er på mange måter meget ulike religioner. Hvordan skiller begrepet «hellig» seg i buddhismen og islam? «Hellig» er et begrep med et stort antall definisjoner. Jeg har i denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i religionshistorikeren Rudolf Ottos definisjon: «det som er helt annerledes» og det som står i… Continue reading #4 – Hellighet i buddhismen og islam

#3 – Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus Nicolaus Copernicus var en polsk astronom som ble født i 1473 og døde i 1543. Nicolaus Copernicus er et av de store navnene forbundet med den drastiske omveltningen for vitenskapen på 1500- til 1700-tallet, gjerne kalt den vitenskapelige revolusjonen. [toc] Middelalderen i Europa Middelalderen i Europa var preget av den romersk-katolske kirken på… Continue reading #3 – Nicolaus Copernicus

#2 – Talemålsvariasjon

Talemålsvariasjon Talemål handler om måten vi snakker på. Dette bestemmes stort sett ut i fra hvor man bor og menneskene man har rundt seg. Mennesker som flytter til et sted kan påvirke språket til de som bor der. Et eksempel på dette kan være at etniske nordmenn begynner å snakke “kebabnorsk”.  Man kategoriserer gjerne talemålsvariasjoner… Continue reading #2 – Talemålsvariasjon

#1 – Jean-Jacques Rousseau – naturmennesket og barneoppdragelse

Introduksjon Jean-Jacques Rousseau var en opplysningsfilosof fra Genève som levde fra 1712 til 1778. I løpet av sin levetid publiserte han mange kjente verk, deriblant «Émile, ou De l’éducation », « Julie, ou la nouvelle Héloïse» og «Les Rêveries du promeneur solitaire». Jean-Jacques Rousseau kom med tanker om mange forskjellige temaer, men jeg har i denne oppgaven… Continue reading #1 – Jean-Jacques Rousseau – naturmennesket og barneoppdragelse