#5 – Meningen med livet

The Text

[toc]

I vårt moderne, pluralistiske samfunn er det mange som velger å være ikke-troende – enten som agnostiker eller ateist. Hvis man ser på religion som et behov for livsmening, hva er det som gir disse menneskene en mening med livet?

For å gripe fatt i dette spørsmålet er det nødvendig å gi en definisjon på hva religion egentlig er. Det er vanlig å dele religionsdefinisjoner i to hovedgrupper: substansielle religiondefinisjoner og funksjonelle religionsdefinisjoner. Substansielle religionsdefinisjoner omhandler troen og innholdet i religioner – hva er det man tror på? Funksjonelle religionsdefinisjoner går på det behovet som religionen oppfyller for mennesker, og hvilke virkninger den har.

Med tanke på den funksjonelle religionsdefinisjonen, er det lett å koble religion til en livsmening. Gjennom religionen er det mulig å finne en mening med livet, noe som for de fleste er et behov de ønsker oppfylt. Du blir en del av et fellesskap og kan kanskje finne svar på spørsmålene dine i de hellige skriftene, bønn eller gjennom andre aspekter innenfor en av de sju religionsdimensjonene. Religioner har ofte et sterkt sosialt fellesskap hvor man kan føle seg hjemme. Alle de forskjellige aspektene ved en religion kan bidra til å gi enkeltindividet en mening med livet.

På en annen side er et slikt fellesskap mulig å finne mange andre steder – det kan f.eks. være i et korps eller på et fotballag. Hvis dette er noe man virkelig brenner for, kan det å være del av et slikt fellesskap være nok i seg selv. Man kan da finne en egen mening med livet uten at man er medlem av en religion. Likevel har ikke slike aktiviteter en hellig bok man kan finne hjelp eller trøst i. Man tror heller ikke på noen høyere makter som man kan søke hjelp hos når man trenger det. Dette er sannsynligvis en trøst for mange som er medlemmer av en religion – det kan være godt å tenke at det finnes noe større enn menneskene som lytter til deg og ønsker deg det beste. Selv om dette kan være betryggende for mange, er dette slettes ikke et universalt fenomen. F.eks. så er ikke bønn der du ber til noe/noen du streng tatt ikke kan vite om eksisterer eller er virkelig (du tror), noe som hjelper alle. Denne bønnen og troen mange har, kan gi en livsmening for mange. Andre kan finne denne livsmeningen gjennom andre aktiviteter eller opplevelser (eller andre ting).

Grenseskillet mellom hva som er en religion og hva som ikke er en religion, kan ofte bli upresist og vagt ved bruk av en funksjonell religionsdefinisjon. Når man bruker en funksjonell religionsdefinisjon, kan nettopp aktiviteter som fotball eller musikk defineres som en religion. Slike aktiviteter kan jo gi en identitet, livsmening og tilhørighet for mange. Med slike definisjoner kan det altså bli uklart hvor skillet mellom religion og hobby/aktivitet går.

Det er slettes ikke nødvendig å tro på noe hellig eller overnaturlig for å oppnå en mening med livet. Behovet for en livsmening kan bli oppfylt gjennom alle slags mulige aktiviteter eller prosjekter. Meningen med livet er jo tross alt noe personlig som varierer fra person til person. Meningen med ditt liv er det du bestemmer at den skal være.

Comprehension

[mlw_quizmaster quiz=10]

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.