#4 – Hellighet i buddhismen og islam

The Text

[toc]

Problemstilling: Buddhismen og islam er på mange måter meget ulike religioner. Hvordan skiller begrepet «hellig» seg i buddhismen og islam?

«Hellig» er et begrep med et stort antall definisjoner. Jeg har i denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i religionshistorikeren Rudolf Ottos definisjon: «det som er helt annerledes» og det som står i motsetning til det profane (det alminnelige).

I den læremessige dimensjonen kommer det til uttrykk en klar forskjell mellom buddhismen og islams innhold av noe «hellig». Buddhismen baserer seg på Buddahs lære, kalt dharma, og beskriver framgangsmåter for å bryte ut av menneskers tilstand preget av lidelse. Det er mennesket som står i fokus og det er mennesket selv som styrer sitt eget liv. Den fundamentale læren om dukha inneholder ikke noe sakralt – dette er kun filosofiske tanker angående hvordan man kan leve mer sorgløst.

Islam dreier seg grovt sett om å underkaste seg Gud og handle i tråd med Guds vilje. Gud beskrives blant annet slik i Koranen: «Han kan ikke omfattes av synet. Han er over all forståelse».
Med tanke på Gud i Islam, er det tydelig at dette omfatter noe som går under Ottos definisjon av «hellig». Det skiller seg fra det profane på alle mulige måte og beskrives noe som er utenfor vår fattelsesevne, altså noe «helt annerledes». Den læremessige dimensjonen kan altså sies å handle om noe sakralt/hellig innenfor islam, mens noe profant innenfor buddhismen.

På en annen side kan man likevel argumentere for at det regjerer en tro på noe «hellig» også i buddhismen. Troen på en samsara, en evig syklus av reinkarnasjoner, og troen på at man kan bryte ut av denne sirkelen ved å oppnå nirvana, kan ved et utenfraperspektiv gi uttrykk for noe som slettes ikke er «profant», men snarere hellig og utenom det vanlige (gjelder også troen på bodisatwaer). Et troende med et innenfraperspektiv vil på den andre siden muligens mene at dette er «profant» – det er sånn det er og det er ingenting hellig med det, på lik linje som en troende med en lineær tidsforståelse vil mene at det er helt vanlig at man dør og ikke gjenfødes. Konklusjonen man trekker med tanke på dette, kan altså i stor grad avhenge av en persons kulturelle og religiøse bakgrunn.

Buddhismen ble grunnlagt av Siddarta Gautama rundt 400 år fvt. Siddarta Gautama var et vanlig menneske som alle andre, men han ønsket å finne en løsning på menneskers sorg og lidelse. Det var på grunnlag av dette han prøvde mange ulike metoder og til slutt ble en oppvåknet (altså Buddha). Denne prosessen foregikk på helt «alminnelig» måte med tanke på at oppvåkningen skjedde som en følge av dyp meditasjon. Det er altså noe meget profant med buddhismens grunnlegger – hans visdom kom som en følge av selvutvikling og meditasjon, og man kan dermed argumentere for at det ikke er noe hellig knyttet til dette.

Islam, grunnlagt av Muhammad, bærer preg av helligdom i mye større grad med tanke på dens grunnlegger. I følge muslimene er Muhammad den siste profeten, altså en person utpekt av Gud for å videreformidle Guds budskap, og personen som mottok Koranen av engelen Jibril (også kalt Gabriel) gjennom flere åpenbaringer. Gjennom disse historiene blir det beskrevet hendelser som aldri har blitt «bevist» eller som trolig noen gang vil kunne bevises. Troen på engler og profeter er med andre ord i høyeste grad noe hellig, i motsetning til Buddha som kun var et vanlig menneske som søkte svar.

I buddhismen er Buddha-statuen det mest sentrale estetiske uttrykket i buddhismen og mange buddhister mener at Buddha er guddommelig og en som kan gi hjelp når man trenger dette. Det er derfor vanlig med tilbedelse av Buddha, noe som står i likhet til muslimers bønn. Ved å tilbe Buddha og tro man får noe igjen for det, kommer det altså til uttrykk noe hellig også i buddhismen (i likhet med islam). Dette aspektet kan derfor sies å gjøre «hellig» til et begrep innenfor buddhismen også.
Begrepet «hellig» kan altså brukes i både islam og buddhismen. Det kan brukes forskjellig og avhenger i tillegg i stor grad av øyet som ser.

Comprehension

[mlw_quizmaster quiz=9]

 

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.