#5 – Meningen med livet

The Text [toc] I vårt moderne, pluralistiske samfunn er det mange som velger å være ikke-troende – enten som agnostiker eller ateist. Hvis man ser på religion som et behov for livsmening, hva er det som gir disse menneskene en mening med livet? For å gripe fatt i dette spørsmålet er det nødvendig å gi… Continue reading #5 – Meningen med livet

#4 – Hellighet i buddhismen og islam

The Text [toc] Problemstilling: Buddhismen og islam er på mange måter meget ulike religioner. Hvordan skiller begrepet «hellig» seg i buddhismen og islam? «Hellig» er et begrep med et stort antall definisjoner. Jeg har i denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i religionshistorikeren Rudolf Ottos definisjon: «det som er helt annerledes» og det som står i… Continue reading #4 – Hellighet i buddhismen og islam