#3 – Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus Nicolaus Copernicus var en polsk astronom som ble født i 1473 og døde i 1543. Nicolaus Copernicus er et av de store navnene forbundet med den drastiske omveltningen for vitenskapen på 1500- til 1700-tallet, gjerne kalt den vitenskapelige revolusjonen. [toc] Middelalderen i Europa Middelalderen i Europa var preget av den romersk-katolske kirken på… Continue reading #3 – Nicolaus Copernicus

#1 – Jean-Jacques Rousseau – naturmennesket og barneoppdragelse

Introduksjon Jean-Jacques Rousseau var en opplysningsfilosof fra Genève som levde fra 1712 til 1778. I løpet av sin levetid publiserte han mange kjente verk, deriblant «Émile, ou De l’éducation », « Julie, ou la nouvelle Héloïse» og «Les Rêveries du promeneur solitaire». Jean-Jacques Rousseau kom med tanker om mange forskjellige temaer, men jeg har i denne oppgaven… Continue reading #1 – Jean-Jacques Rousseau – naturmennesket og barneoppdragelse