#3 – Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus Nicolaus Copernicus var en polsk astronom som ble født i 1473 og døde i 1543. Nicolaus Copernicus er et av de store navnene forbundet med den drastiske omveltningen for vitenskapen på 1500- til 1700-tallet, gjerne kalt den vitenskapelige revolusjonen. [toc] Middelalderen i Europa Middelalderen i Europa var preget av den romersk-katolske kirken på… Continue reading #3 – Nicolaus Copernicus