Showing 1-10 of 332 results

#3 – Nicolaus Copernicus

0

Nicolaus Copernicus Nicolaus Copernicus var en polsk astronom som ble født i 1473 og døde i 1543. Nicolaus Copernicus er et av de store navnene forbundet med den drastiske omveltningen for vitenskapen på 1500- til 1700-tallet, gjerne kalt den vitenskapelige …

#2 – Talemålsvariasjon

0

Talemålsvariasjon Talemål handler om måten vi snakker på. Dette bestemmes stort sett ut i fra hvor man bor og menneskene man har rundt seg. Mennesker som flytter til et sted kan påvirke språket til de som bor der. Et eksempel …

Skip to toolbar