#3 – Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus Nicolaus Copernicus var en polsk astronom som ble født i 1473 og døde i 1543. Nicolaus Copernicus er et av de store navnene forbundet med den drastiske omveltningen for vitenskapen på 1500- til 1700-tallet, gjerne kalt den vitenskapelige revolusjonen. [toc] Middelalderen i Europa Middelalderen i Europa var preget av den romersk-katolske kirken på… Continue reading #3 – Nicolaus Copernicus

#2 – Talemålsvariasjon

Talemålsvariasjon Talemål handler om måten vi snakker på. Dette bestemmes stort sett ut i fra hvor man bor og menneskene man har rundt seg. Mennesker som flytter til et sted kan påvirke språket til de som bor der. Et eksempel på dette kan være at etniske nordmenn begynner å snakke “kebabnorsk”.  Man kategoriserer gjerne talemålsvariasjoner… Continue reading #2 – Talemålsvariasjon

Norwegian Text – Eventyranalyse av “Herreper”

(This is a Norwegian text categorized as advanced Norwegian and it’s about the Norwegian fairytale Herreper written by Asbjørnsen and Moe. Click here to read other advanced Norwegian texts or study easier ones if this is too difficult.) Eventyranalyse av “Herreper” Eventyret “Herreper” ble gitt ut av Asbjørnsen og Moe på starten av 1800-tallet. Eventyret… Continue reading Norwegian Text – Eventyranalyse av “Herreper”

Read Along While I Speak and Practice Norwegian Listening and Pronunciation Skills

Listen to me read this Norwegian article while you read it By clicking play on the video below, you can listen to me read this article while you read it for yourself. This way you can practice your listening skills and pronunciation in the Norwegian skills. Let me know if you have any questions –… Continue reading Read Along While I Speak and Practice Norwegian Listening and Pronunciation Skills