#1 – Jean-Jacques Rousseau – naturmennesket og barneoppdragelse

Introduksjon Jean-Jacques Rousseau var en opplysningsfilosof fra Genève som levde fra 1712 til 1778. I løpet av sin levetid publiserte han mange kjente verk, deriblant «Émile, ou De l’éducation », « Julie, ou la nouvelle Héloïse» og «Les Rêveries du promeneur solitaire». Jean-Jacques Rousseau kom med tanker om mange forskjellige temaer, men jeg har i denne oppgaven… Continue reading #1 – Jean-Jacques Rousseau – naturmennesket og barneoppdragelse