Føde

Å føde = give birth. Å føde – føder – fødte – har født Example: Hun fødte et barn i bilen = She gave birth to a child in the car. More daily words. Premium homepage.

Avbryte

Å avbryte = to cancel. Å avbryte – avbryter – avbrøt – har avbrutt Example: Kan du trykke på ‘avbryt’? = Can you click on ‘cancel’? More daily words. Premium homepage.

Synke

Å synke = to sink. Å synke – synker – sank – har sunket Example: Arbeidsledigheten synker. = Unemployment sinks. More daily words. Premium homepage.

Finne

Å finne = to find. Å finne – finner – fant – har funnet Example: Jeg finner ikke mobilen min = I can’t find my cell phone. More daily words. Premium homepage.

Kjøre

Å kjøre = to drive. Å kjøre – kjører – kjørte – har kjørt Example: Kan du kjøre meg hjem? = Can you drive me home? More daily words. Premium homepage.

Hente

Å hente = to get/to fetch/to pick up. Å hente – henter – hentet – har hentet Example: Kan du hente mobilen min? = Can you go get my cell phone? More daily words. Premium homepage.

Savne

Å savne = to miss. Å savne – savner – savnet – har savnet Example: Jeg savner deg. = I miss you. More daily words. Premium homepage.

Puste

Å puste = to breathe. Å puste – puster – pustet – har pustet Example: Det er vanskelig å puste i et rom fylt av røyk = It is difficult to breathe in a room filled with smoke. More daily words. Premium homepage.

Fjerne

Å fjerne = to remove. Å fjerne – fjerner – fjernet – har fjernet Example: Han fjernet reklamen fra nettsiden = He removed the ad from the website. More daily words. Premium homepage.

Arrangere

Å arrangere = to arrange. Å arrangere – arrangerer – arrangerte – har arrangert Example: Hvem skal arrangere festivalen? = Who is going to arrange the festival?  More daily words. Premium homepage.