Showing 31-40 of 332 results

0

Å gå = to walk/to go. Å gå – går – gikk – har gått Note: å gå is a very normal verb and can be used in many more ways than described here. Examples: Jeg pleier å gå til togstasjonen = I …

Utforske

0

Å utforske = to explore. Å utforske – utforsker – utforsket – har utforsket Example: Vi må utforske øya! = We have to explore the island! More daily words. Premium homepage.

Trenge

0

Å trenge noe = to need something. Å trenge – trenger – trengte – har trengt Example: Mennesker trenger mat og vann for å overleve = Humans need food and water in order to survive. More daily words. Premium homepage.

Skip to toolbar