Lese

Å lese = to read. Å lese – leser – leste – har lest Example: Jeg liker å lese = I like to read. More daily words. Premium homepage.

Inspirere

Å inspirere = to inspire. Å inspirere – inspirerer – inspirerte – har inspirert Example: Idolet mitt er veldig inspirerende = My idol is very inspiring.  More daily words. Premium homepage.

Å ha

Å ha = to have. Å ha – har – hadde – har hatt Example: Jeg har en ganske bra datamaskin = I have a pretty good computer. More daily words. Premium homepage.

Nese

En nese = a nose. En nese – nesa – neser – nesene Example: Du har en stor nese = You have a big nose.  More daily words. Premium homepage.

Gjøre

Å gjøre = to do. Å gjøre – gjør – gjorde – har gjort Example: Hva liker du å gjøre på fritiden? = What do you like to do during your spare-time? More daily words. Premium homepage.

Gås

En gås = a goose. En gås – gåsa – gjess – gjessene Example: På gresset står det en gås = There’s a goose on the grass. More daily words. Premium homepage.

Tommel

En tommel = a thumb. En tommel – tommelen – tomler – tomlene Example: Tommelen er en av fingrene på hendene våre = The thumb is one of the fingers on our hands. More daily words. Premium homepage.

Å gå = to walk/to go. Å gå – går – gikk – har gått Note: å gå is a very normal verb and can be used in many more ways than described here. Examples: Jeg pleier å gå til togstasjonen = I usually walk to the train station. Skal du gå på festen? = Are you going… Continue reading

Utforske

Å utforske = to explore. Å utforske – utforsker – utforsket – har utforsket Example: Vi må utforske øya! = We have to explore the island! More daily words. Premium homepage.

Trenge

Å trenge noe = to need something. Å trenge – trenger – trengte – har trengt Example: Mennesker trenger mat og vann for å overleve = Humans need food and water in order to survive. More daily words. Premium homepage.