Føde

Å føde = give birth. Å føde – føder – fødte – har født Example: Hun fødte et barn i bilen = She gave birth to a child in the car. More daily words. Premium homepage.

Avbryte

Å avbryte = to cancel. Å avbryte – avbryter – avbrøt – har avbrutt Example: Kan du trykke på ‘avbryt’? = Can you click on ‘cancel’? More daily words. Premium homepage.

Mindre

Mindre = less. Example: Det blir mindre kriminalitet i Norge = The criminality in Norway is sinking [less criminality]. More daily words. Premium homepage.

Synke

Å synke = to sink. Å synke – synker – sank – har sunket Example: Arbeidsledigheten synker. = Unemployment sinks. More daily words. Premium homepage.

Kamera

Et kamera = a camera. Et kamera – kameraet – kameraer – kameraene Example: Hva er det beste kameraet som dere selger? = What is the best camera thatyou’re selling? More daily words. Premium homepage.

Bilde

Et bilde = a picture/photo. Et bilde – bildet – bilder – bildene Example:  Det bildet var veldig fint! = That photo was very nice!  More daily words. Premium homepage.

Finne

Å finne = to find. Å finne – finner – fant – har funnet Example: Jeg finner ikke mobilen min = I can’t find my cell phone. More daily words. Premium homepage.

Ran

Et ran = a robbery. Et ran – ranet – ran – ranene Example: Det skjedde et ran i nærheten = It was a robbery nearby.  More daily words. Premium homepage.

Forsinket

Forsinket = delayed/not on time/late. Example: Jeg er forsinket, men jeg kommer snart = I am late but I’ll be there soon. More daily words. Premium homepage.

Tog

Et tog = a train. Et tog – toget – tog – togene Example: Jeg tar toget hjem = I’ll take the train home. More daily words. Premium homepage.