Showing 11-20 of 332 results

Falle

0

Å falle = to fall. Å falle – faller – falt – har falt Example: Pass på så du ikke faller! Det er veldig glatt. = Watch out so that you don’t fall! It’s very slippery.  More daily words. Premium homepage.

Bilist

0

En bilist = a car driver. En bilist – bilisten – bilister – bilistene Example: Bilisten kjørte stygt = The car driver drove badly. More daily words. Premium homepage.

Glemme

0

Å glemme = to forget. Å glemme – glemmer – glemte – har glemt Example: Jeg glemte mobilen min = I forgot my cell phone. More daily words. Premium homepage.

Huske

0

Å huske = to remember. Å huske – husker – husket – har husket Examples: Jeg husker ingenting = I don’t remember anything. Jeg husker at jeg likte den filmen da jeg var liten = I remember that I liked …

Le

0

Å le = to laugh. Å le – ler – lo – har ledd Example: Det er sunt å le! = It’s healthy to laugh! More daily words. Premium homepage.

Bevise

0

Å bevise = to prove. Å bevise – beviser – beviste – har bevist Example: Ingen har klart å bevise denne teorien = No one has managed to prove this theory. More daily words. Premium homepage.

Drøfte

0

Å drøfte = to discuss/to debate. Å drøfte – drøfter – drøftet – har drøftet Example: Drøft dette synspunktet = Discuss this opinion. More daily words. Premium homepage.

Danse

0

Å danse = to dance. Å danse – danser – danset – har danset Example: Vil du danse med meg? = Do you want to dance with me?  More daily words. Premium homepage.

Marsjere

0

Å marsjere = to march. Å marsjere – marsjerer – marsjerte – har marsjert Example: Korpset marsjerer = the marching band is marching. More daily words. Premium homepage.

Spille

0

Å spille = to play. Å spille – spiller – spilte – har spilt Example: Han er veldig god til å spille fotball = He’s very talented at playing soccer. More daily words. Premium homepage.

Skip to toolbar