Lillefinger

En lillefinger = a little finger/pinkie. En lillefinger – lillefingeren – lillefingre – lillefingrene Example: Jeg har vondt i lillefingeren min = my little finger hurts.  More daily words. Premium homepage.

Finger

En finger = a finger. En finger – fingeren – fingre – fingrene  Example: Jeg har fem fingre på hver hånd = I have five fingers on each hand.  More daily words. Premium homepage.

Le

Å le = to laugh. Å le – ler – lo – har ledd Example: Det er sunt å le! = It’s healthy to laugh! More daily words. Premium homepage.

Bevise

Å bevise = to prove. Å bevise – beviser – beviste – har bevist Example: Ingen har klart å bevise denne teorien = No one has managed to prove this theory. More daily words. Premium homepage.

Drøfte

Å drøfte = to discuss/to debate. Å drøfte – drøfter – drøftet – har drøftet Example: Drøft dette synspunktet = Discuss this opinion. More daily words. Premium homepage.

Danse

Å danse = to dance. Å danse – danser – danset – har danset Example: Vil du danse med meg? = Do you want to dance with me?  More daily words. Premium homepage.

Marsjere

Å marsjere = to march. Å marsjere – marsjerer – marsjerte – har marsjert Example: Korpset marsjerer = the marching band is marching. More daily words. Premium homepage.

Spille

Å spille = to play. Å spille – spiller – spilte – har spilt Example: Han er veldig god til å spille fotball = He’s very talented at playing soccer. More daily words. Premium homepage.

Undervise

Å undervise = to teach. Å undervise – underviser – underviste – har undervist Example: Læreren underviser elevene i fransk = The teacher is teaching French to the pupils. More daily words. Premium homepage.

Skrive

Å skrive = to write. Å skrive – skriver – skrev – har skrevet  Example: Jeg skriver en roman = I am writing a novel. More daily words. Premium homepage.