Teleskop

Et teleskop = a telescope. Et teleskop Рteleskopet Рteleskoper Рteleskopene Example: Ved hjelp av et teleskop kan man studere stjernehimmelen = With a telescope you can study the starry sky. More daily words. Premium homepage.