Kniv

En kniv = a knife. En kniv – kniven – kniver – knivene Example: En skarp kniv = A sharp knife. More daily words. Premium homepage.

Persienne

En persienne = a window blind. En persienne – persienna – persienner – persiennene Example: Kan du trekke ned persienna? = Can you close the window blind? More daily words. Premium homepage.

Laken

Et laken = a sheet. Et laken – lakenet – lakner – laknene Example: Et laken bruker man til å dekke overflaten til madrassen i en seng = You use a sheet to cover the surface of a mattress in a bed. More daily words. Premium homepage.

Seng

En seng = a bed. En seng – senga – senger – sengene Example: Jeg skal lese litt på senga før jeg legger meg til å sove = I am going to read in the bed before I am going to sleep. More daily words. Premium homepage.

Snømann

En snømann = a snowman. En snømann – snømannen – snømenn – snømennene Example: Skal vi lage en snømann? = Do you want to build a snowman? More daily words. Premium homepage.

Gulv

Et gulv = a floor. Et gulv – gulvet – gulv – gulvene Example: Jeg mistet lommeboka på gulvet = I dropped the wallet on the floor. More daily words. Premium homepage.

Vegg

En vegg = a wall. En vegg – veggen – vegger – veggene Example: En hvit vegg = A white wall. More daily words. Premium homepage.

Akebrett

Et akebrett = a sledge. Et akebrett – akebrettet – akebrett – akebrettene Example: Jeg har kjøpt et nytt akebrett. = I have bought a new sledge. More daily words. Premium homepage.

Teleskop

Et teleskop = a telescope. Et teleskop – teleskopet – teleskoper – teleskopene Example: Ved hjelp av et teleskop kan man studere stjernehimmelen = With a telescope you can study the starry sky. More daily words. Premium homepage.

Tak

Et tak = a roof. Et tak – taket – tak – takene Example: Bygninger har som oftest tak = Buildings have most often roofs.  More daily words. Premium homepage.