Kontinent

Et kontinent = a continent. Et kontinent – kontinentet – kontinenter – kontinentene Example: Eurasia er det største kontinentet i verden = Eurasia is the biggest continent in the world. More daily words. Premium homepage.

Solstråle

En solstråle = a sunbeam/a sunray. En solstråle – solstrålen – solstråler – solstrålene Example: En solstråle skinte inn på rommet mitt = A sunbeam shone into my room. More daily words. Premium homepage.

Slette

En slette = a plain. En slette – sletta – sletter – slettene Example: En stor slette = A big plain. More daily words. Premium homepage.

Dal

En dal = a valley. En dal – dalen – daler – dalene Example: En dyp dal = A deep valley. More daily words. Premium homepage.

Ås

En ås = a hill. En ås – åsen – åser – åsene Example: En ås er en høyde i terrenget = A hill is a height in the terrain.  More daily words. Premium homepage.

Grantre

Et grantre = a spruce. Et grantre – grantreet – grantrær – grantrærne Example: Det er mange grantrær i skogen = There are many spruces in the forest. More daily words. Premium homepage.