Kamera

Et kamera = a camera. Et kamera – kameraet – kameraer – kameraene Example: Hva er det beste kameraet som dere selger? = What is the best camera thatyou’re selling? More daily words. Premium homepage.

Bilde

Et bilde = a picture/photo. Et bilde – bildet – bilder – bildene Example:  Det bildet var veldig fint! = That photo was very nice!  More daily words. Premium homepage.

Finne

Å finne = to find. Å finne – finner – fant – har funnet Example: Jeg finner ikke mobilen min = I can’t find my cell phone. More daily words. Premium homepage.

Ran

Et ran = a robbery. Et ran – ranet – ran – ranene Example: Det skjedde et ran i nærheten = It was a robbery nearby.  More daily words. Premium homepage.

Forsinket

Forsinket = delayed/not on time/late. Example: Jeg er forsinket, men jeg kommer snart = I am late but I’ll be there soon. More daily words. Premium homepage.

Tog

Et tog = a train. Et tog – toget – tog – togene Example: Jeg tar toget hjem = I’ll take the train home. More daily words. Premium homepage.

Traktor

En traktor = a tractor. En traktor – traktoren – traktorer – traktorene Example: Bønder kjører ofte traktorer = Farmers often drive tractors. More daily words. Premium homepage.

Kjøre

Å kjøre = to drive. Å kjøre – kjører – kjørte – har kjørt Example: Kan du kjøre meg hjem? = Can you drive me home? More daily words. Premium homepage.

Slott

Et slott = a castle. Et slott – slottet – slott – slottene Example: Et majestetisk slott = A majestic castle. More daily words. Premium homepage.

Besøk

Et besøk = a visit. Et besøk – besøket – besøk – besøkene Example: Det var et hyggelig besøk = It was a nice visit. More daily words. Premium homepage.