Slalåm

Slalåm = slalom skiing/downhill skiing. Example: Jeg liker å kjøre slalåm = I like downhill skiing. More daily words. Premium homepage.