Favoritt

Favoritt = favorite. Example: Hva er favorittlaget ditt? = What’s your favorite team? More daily words. Premium homepage.

Elg

En elg = a moose. En elg – elgen – elger – elgene Example: Elgen er skogens konge = The moose is the king of the forest. More daily words. Premium homepage.

Sykkel

En sykkel = a bicycle. En sykkel – sykkelen – sykler – syklene Example: Jeg skal kjøpe en ny sykkel i morgen = Tomorrow I am going to buy a new bicycle. More daily words. Premium homepage.

Melding

En melding = a message. En melding – meldingen – meldinger – meldingene Example: Jeg fikk en tekstmelding = I received a text message. More daily words. Premium homepage.

Hjul

Et hjul = a wheel. Et hjul – hjulet – hjul – hjulene Example: Vanlige sykler har to hjul = Normal bicycles have two wheels. More daily words. Premium homepage.

Nakke

En nakke = a neck. En nakke – nakken – nakker – nakkene Example: Jeg har vondt i nakken = My neck is hurting. More daily words. Premium homepage.

Gullfisk

En gullfisk = a goldfish. En gullfisk – gullfisken – gullfisker – gullfiskene Example: Han kjøpte en gullfisk til akvariet sitt = He bought a goldfish for his aquarium. More daily words. Premium homepage.

Arrangere

Å arrangere = to arrange. Å arrangere – arrangerer – arrangerte – har arrangert Example: Hvem skal arrangere festivalen? = Who is going to arrange the festival?  More daily words. Premium homepage.

Falle

Å falle = to fall. Å falle – faller – falt – har falt Example: Pass på så du ikke faller! Det er veldig glatt. = Watch out so that you don’t fall! It’s very slippery.  More daily words. Premium homepage.

Bilist

En bilist = a car driver. En bilist – bilisten – bilister – bilistene Example: Bilisten kjørte stygt = The car driver drove badly. More daily words. Premium homepage.