#23 – Tobakksgigant dømt til å betale milliarder til enke

Les artikkelen her: http://www.vg.no/forbruker/helse/tobakksgigant-doemt-til-aa-betale-milliarder-til-enke/a/23257379/.
Learn Norwegian by listening to a native Norwegian while you’re reading along.

En jury i Florida har pålagt tobakksprodusenten RJ Reynolds Tobacco Company å betale 146 milliarder kroner i erstatning til enken etter en storrøyker som døde av lungekreft.

– Vi håper at denne kjennelsen vil sende et budskap til RJ Reynolds og andre store tobakksselskap slik at de slutter å sette uskyldige liv i fare, sier Cynthia Robinsons advokat Willie Gary i en kunngjøring.

For dårlig informert
Under den fire uker lange rettssaken greide Gary å overbevise juryen om at tobakksprodusenten ikke på tilstrekkelig vis hadde informert Robinsons ektemann Michael Johnson Sr. om farene ved å røyke.

Johnson ble derfor avhengig av røyk og greide ikke, til tross for gjentatte forsøk, å stumpe sigaretten, argumenterte Gary.

Anker
RJ Reynolds tok en kalkulert risiko ved å produsere og selge sigaretter til forbrukerne, uten på skikkelig vis å informere dem om farene. Som et resultat av denne forsømmelsen, fikk ektemannen til min klient lungekreft og døde, sa han.

Juryen brukte 15 timer på å komme fram til sin kjennelse, som vil bli anket av RJ Reynolds.

More daily readings.

Go back to the premium homepage.

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.