#91 – Kriminaliteten fortsetter å synke

Les artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/kriminaliteten-fortsetter-aa-synke/a/23308724/.

Det blir stadig mindre kriminalitet i Norge. Det siste året er nedgangen på 3,9 prosent – og så mye som 13,6 prosent målt mot 2012. Likevel henlegger politiet flere saker på grunn av manglende kapasitet.

Det viser en rykende fersk oversikt fra Riksadvokaten, som har analysert kriminalitetsbildet for årets åtte første måneder  og sammenlignet tallene med samme tidspunkt de to forutgående årene.

Men ikke alt er rosenrødt i norsk politi:

* Antall restansesaker som har ligget uavklart i mer enn tre måneder fortsetter å øke til tross for at målet er at disse skal reduseres med 20 prosent.

* Også henleggelser på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet fortsetter å stige. Økningen sett i forhold til 2012 er på 19 prosent og i første halvår i år ble 6 477 saker lagt i skuffen.

* Økningen har først og fremst skjedd hvor det er oppgitt en mistenkt eller anmeldt en navngitt person. I første halvår gjaldt dette 2 026 forbrytelsessaker og 1 474 forseelser.

More audio recordings.

Go back to the premium homepage.

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.