#58 – Forsvarer: Breivik ikke orientert om farens bok

Les artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-anders-behring-breivik/forsvarer-breivik-ikke-orientert-om-farens-bok/a/23278250/.
Learn Norwegian by listening to a native Norwegian while you’re reading along.
Ifølge Anders Behring Breiviks advokat Tord Jordet er hans klient ikke blitt orientert om farens bokutgivelse.Jordet snakket med sin klient onsdag ettermiddag, noen timer etter at Juritzen forlag hadde bekreftet utgivelsen av Jens Breiviks bok «Min skyld? En fars historie».

Da sa massedrapsmannen at han ikke hadde blitt orientert om bokutgivelsen.

– Det var gjennom tidligere medieoppslag at han ble kjent med at faren arbeidet med en bok. Derfor kom dette heller ikke som en overraskelse på ham, sier Jordet.

Med tidligere medieoppslag sikter advokaten til da Jens Breivik bekreftet i media i 2012 at han skrev om sin sønn.

«Boken er ikke ferdig»
På spørsmål om det stemmer at Breivik ikke er blitt orientert om utgivelsen, og i så fall hvorfor det ikke er blitt gjort, svarer forlagssjef Arve Juritzen følgende i en sms til VG:

«Boken er ikke ferdig. Jeg har ingen ytterligere kommentar om dette».

Ifølge Jordet har hans klient ingen spesielle tanker om boken så lenge han ikke er kjent med innholdet i den.

– Men han ønsker å lese hva hans far skriver når den kommer ut, sier Jordet.

Bekrefter kontakt
Da Juritzen forlag bekreftet utgivelsen opplyste forlagssjef Arve Juritzen også at det har vært kontakt mellom Jens Breivik og sønnen, uten å ville gå noe mer inn på det.

– Ettersom forlaget har bekreftet at han har hatt kontakt med Breivik, så kan jeg også bekrefte at det stemmer.

Jordet ønsker ikke å svare på om denne kontakten har vært i brevs form eller om faren har besøkt sønnen i fengselet. Juritzen forlag bekreftet tidligere onsdag at Jens Breivik har vært i Norge i forbindelse med bokprosjektet.

Vil lese manus
Arve Juritzen svarte også kontant nei under onsdagens pressekonferanse på spørsmålet om massedrapsmannen hadde fått eller ville få lese manuskriptet før boken kommer ut.

– Synes din klient at han burde få lese gjennom manuskriptet?

– Før han er kjent med bokens innhold så er det vanskelig å vurdere det, men dersom boken skildrer en familierelasjon så ville det vært naturlig at også han fikk anledning til å kunne gi sine tilbakemeldinger på det som skrives om ham, sier Jordet.

More daily readings.

Go back to the premium homepage.

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.