#76 – Elbil-eiere sparer 78 millioner i bompenger

Les artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elbil/elbil-eiere-sparer-78-millioner-i-bompenger/a/23293899/.
Learn Norwegian by listening to a native Norwegian while you’re reading along.

Bompengefritaket sparte elbil-eiere for 78 millioner kroner i fjor. Det utgjør om lag 1 prosent av de samlede bompengeinntektene.

Regnestykket framgår i et svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Bompengefritaket for miljøvennlige kjøretøy omfatter også hydrogenbiler, men disse utgjør en marginal andel. Samferdselsministeren tar høyde for at inntektsbortfallet kan være noe overvurdert, all den tid regnestykket forutsetter at elbil-eierne ville ha reist også uten et bompengefritak.

– Det er imidlertid vanskelig å vite om de ville reist med egen bil, kollektivt eller som passasjer i bil. Dette gjelder spesielt i de største byområdene hvor kollektivtransport kan være et konkurransedyktig alternativ til bil på mange strekninger. Det er også sannsynlig at det totale reiseomfanget til disse bilistene hadde vært noe lavere uten fritak, anfører Solvik-Olsen.

More daily readings.

Go back to the premium homepage.

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.