#26 – Barnepsykolog: Dette kan du fortelle barna dine

Les artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorisme/barnepsykolog-dette-kan-du-fortelle-barna-dine/a/23260642/.

Learn Norwegian by listening to a native Norwegian while you’re reading along.

Det er ikke bare de voksne som har mange spørsmål om det mulige planlagte terrorangrepet mot Norge.

Barnepsykolog Magne Raundalen har skrevet boken «Kan vi snakke med barn om alt?». Han mener det er svært viktig at vi er åpne med barna om det som skjer i Norge nå.

– Jeg synes vi skal bruke ordene terror og terrorister, og forklare at terror er å skremme og terrorister er mennesker som gjør slemme ting, sier han.

Raundalen har mye kunnskap om det å snakke med barn om terror, krig og uroligheter, etter å ha jobbet i krigsrammede land i mange år. Han mener barn i skolealder trenger en forklaring på hvorfor de voksne plutselig oppfører seg annerledes, og det er mye politi i gatene og på folkerike steder.

Dette kan vi si til barna våre
Her er barnepsykologens forslag til hva man kan fortelle barna sine, og hvordan man forklare hva som skjer, uten å skremme dem:

– En liten gruppe mennesker gir Norge skylden for at det ikke har gått bra i deres eget land. De kommer fra et land med mye uro og krig, men de er veldig få.

– De kommer bare til å komme til et sted, hvis de kommer, for de kan ikke være mange steder på en gang, og de er så få.

– Politiet har sagt at de vet om dette, for da vil de skremme terroristene. Politiet sier at de kommer til å ta dem, for det er ikke lov til å skremme slik de gjør, og da kan de ta bandittene.

– På de aller, aller fleste stedene er det helt trygt å være, men bandittene vil at vi skal være redde. Det er veldig galt det de gjør med skremmingen sin.

– Vi voksne blir veldig forskrekket, men det er ikke det samme som å bli redd. Vi er forskrekket over at noen kan snakke sånn og ha så feil tanker, men vi tror ikke at de skal komme hit, for de kan ikke være alle steder på en gang.

– Sjefen for politi-Norge har sagt at politiet må komme hjem fra ferie. De kommer til å være mange steder og passe på der det er mange folk. Vi kan bare stole på politiet som lytter på telefoner og følger med på nettet, slik at de kan ta bandittene.

– Politiet kommer til å ha ekstra vakter der de som bestemmer, regjeringen, sitter.

– Ikke noe poeng å skremme
Raundalen sier videre at vi kan fortelle barna våre at disse personene har truet mange land tidligere uten at noe har skjedd. Han legger vekt på at det er viktig at barna kan komme til mamma og pappa og spørre om hva som skjer, om ting de kan ha sett eller hørt og som har gjort dem engstelige.

– I og med at det er ferie, kommer ikke barna til å være i de store barnegruppene hvor de får høre ting. Hovedpoenget må være at barna bør høre det fra de voksne, og ikke fra andre barn.

Han forteller at det særlig er barn i skolealder som kommer til å ha spørsmål og som heller bør finne ut av dette gjennom sine foresatte, fremfor gjennom jevnaldrende eller på internett, TV og liknende.

– Men man bør også følge med på 5-6-åringer, i tilfelle de har hørt noe, sier han.

Psykologen presiserer at han mener vi bør unngå å snakke med barna om spesielle ting, som konkrete steder.

– Vi trenger ikke nevne Norway Cup eller si at de vil gjøre gale ting der det er mange barn. Det har ingenting for seg å skremme barn, for barn kan ikke gjøre noe. Målet bør være å gjøre dem så trygge som mulig, sier han, og legger til:

– Gjør helt alminnelige ting. Dra på fisketur! Dit kommer det ingen terrorister.

More daily readings.

Go back to the premium homepage.

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.