#94 – Elbil kan brukes på de fleste bilreiser

Les artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-og-trafikk/elbil-kan-brukes-paa-de-fleste-bilreiser/a/23319990/.

De aller fleste norske bilreiser er kortere enn rekkevidden til elbiler, ifølge Transportøkonomisk institutt (TøI). Og reiser som er lengre, har ofte mulighet til lading underveis.

Få norske reiser, enten de er sammenhengende eller delt opp i kortere distanser, er for lange for elbiler. Dette åpner for muligheten til at folk flest kan bytte ut én eller flere bensin- eller dieselbiler med et elektrisk alternativ.

Over 90 prosent av nordmenns bilreiser er korte nok til at de kan gjennomføres med vanlige elbiler, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Handler og lader

Rapporten deler opp reiser i to kategorier, enkeltreiser og sammensatte reiser, der de sammensatte reisene ofte innebærer pauser der lading av bilen er mulig. Eksempler på dette er handleturer, der det ofte er mulig å lade bilen på kjøpesenter eller parkeringshus.

Ifølge rapporten er det gjerne folk som bor i spredtbygde strøk, som har høy inntekt og minst to biler, som kjører lengre enn rekkevidden til elbiler.

I 12 prosent av årets dager vil nordmenns reiser overskride rekkevidden til en normal elbil (80 km om vinteren og 120 km i sommerhalvåret), ifølge TøI.

I løpet av disse dagene kan det være pauser i løpet av dagen som gir mulighet for lading. På slike reiser har 29 prosent (80 km) og 24 prosent (120 km) et stopp/en pause hjemme på 1-5 timer, som gir mulighet for hel eller delvis oppladning.

Kartlegger elbil-potensiale

Undersøkelsen, som er foretatt for å kartlegge elbil-potensialet i både Norge, Danmark og Østerrike, fastslår at Norge ligger milevis foran både naboen i sør og Østerrike i tilrettelegging for elbiler.

Forskerne bak rapporten har ønsket å undersøke hvilke formål og for hvilke grupper elbiler passer. Betingelsene for kjøp og bruk av elbiler er svært forskjellige i de tre landene, og også andre europeiske land. Hva man finner av resultater i ett land, kan dermed ikke overføres til et annet.

More audio recordings.

Go back to the premium homepage.

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.