#62 – Dobbelt så mange ulver skutt

Les artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/dobbelt-saa-mange-ulver-skutt/a/23284465/.
Learn Norwegian by listening to a native Norwegian while you’re reading along.
16 ulver døde etter skudd eller påkjørsel i jaktåret 2013-14. Det er dobbelt så mange som året før.

Åtte av ulvene ble skutt under skadefelling og fem under lisensfelling. I tillegg ble én registrert skutt i nødverge og to påkjørt. I tillegg omkom en av andre årsaker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig ble det skutt færre bjørner, jerver og gauper enn forrige jaktår. Fem bjørner ble skutt, noe som er åtte færre enn året før. I tillegg ble 61 jerver og 78 gauper skutt eller omkom av andre årsaker, noe som er en nedgang på henholdsvis 96 og 14 dyr.

More daily readings.

Go back to the premium homepage.

By Peder B. Helland

I am the creator of Learn Norwegian Naturally. I hope you enjoy the content on this site and I would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to my newsletter to receive useful content from Learn Norwegian Naturally directly in your inbox. You can unsubscribe whenever you want.