Job Interview in Norway

About this video

This Norwegian lesson is about job interviews in Norway and useful vocabulary in this setting.

Norwegian transcription with English translation

Norwegian English
1. Hallo, alle sammen, og velkommen til en ny episode av Learn Norwegian Naturally.1. Hello everyone and welcome to a new episode of Learn Norwegian Naturally.
2. Denne episoden skal handle om jobbintervjuer.2. This episode is going to be about job interviews.
3. Vi skal nå se på en situasjon hvor vi har en arbeidsgiver og en arbeidstaker som er inne på jobbintervju.3. We are going to look at a situation where we have an employer and an employee who is on a job interview.
4. Fortell litt om deg selv.4. Tell a little bit about yourself.
5. Hva liker du å gjøre på fritiden?5. What do you like to do in your spare time?
6. Arbeidsgiveren spør oss altså om hva vi liker å gjøre på fritiden.6. The employer asks us what we like to do in our spare time.
7. En måte å svare på dette spørsmålet på, er å si:7. One way to answer to this question, is:
8. «På fritiden liker jeg å…», og deretter komme med dine interesser da.8. “In my spare time I like to…”, and then tell your interests.
9. Husk på at det heter:9. Remember that you say:
10. «På fritiden liker jeg» og ikke «På fritiden jeg liker».10. “På fritiden liker jeg” and not “På fritiden jeg liker”.
11. Det kan vi komme mer tilbake til i en senere video.11. We can talk more about that in a future video.
12. – Hvorfor søker du denne jobben?12. Why do you apply for this job?
13. Vi har nå fått et spørsmål som starter med «hvorfor» og det er derfor naturlig å bruke «fordi».13. We have now been posed a question that starts with “why” and it’s therefore natural to use “because”.
14. En mulig måte å svare på dette spørsmålet på, er å si:14. One possible way to reply to this question, is to say:
15. «Jeg søker på denne jobben fordi…», og deretter komme med grunner for at du har valgt å søke på denne jobben.15. “I apply for this job because…”, and then come with reasons that you chose to apply for this job.
16. Det kan for eksempel være:16. That may for instance be:
17. «Jeg har valgt å søke på denne jobben fordi jeg føler at denne jobben passer veldig godt for meg, og at jeg har de rette kvalifikasjonene.17. “I have chosen to apply for this job because I feel that this job is very suitable for me, and that I have the right qualifications.
18. » Hva vet du om denne virksomheten?18. ” What do you know about this company?
19. Det kan også være vanlig å få spørsmål hvor arbeidsgiveren tester om du kan noe om bedriften eller firmaet du søker om jobb hos.19. It’s also normal to get questions where the employer tests if you know something about the company or firm in that you want to work with.
20. Hvordan takler du å jobbe under press?20. How do you cope with working under pressure?
21. Et annet spørsmål som er veldig vanlig å få under et jobbintervju, er spørsmål som handler om stress.21. Another question that is very often asked under a job interview is questions concerning stress.
22. Da kan man for eksempel svare:22. You can then for example reply:
23. «Jeg er flink til å takle stress…», og at det ikke påvirker meg negativt.23. “I am good at handling stress…”, and that it doesn’t affect me negatively.
24. – Hva er din sterkeste side?24. What is your greatest strength?
25. Hva er din svakeste side?25. What is your greatest weakness?
26. For å svare på slike spørsmål, så kan man for eksempel si:26. In order to answer questions like that, you may for example say:
27. «Min sterkeste side er at jeg er veldig effektiv, at jeg jobber bra under press og at jeg ønsker å gjøre en veldig god jobb.27. “My greatest strength is that I am very effective, I work well under pressure and I want to do a good job.
28. » Hvis du vil si det på en annen måte, så kan du for eksempel si:28. ” If you want to say it in another way, you can for example say:
29. «Jeg er flink til…» For eksempel kan du si:29. “I am good at…” For example can you say:
30. «Jeg er flink til å jobbe under press.30. “I am good at working under pressure.
31. » Det var alt jeg ville si om jobbintervjuer.31. ” That was everything I wanted to say about job interviews.
32. Hvis du har noen spørsmål, så kan du stille dem i kommentarfeltet eller i forumet på Learn Norwegian Naturally.32. If you have any questions, you can leave them in the comment section or in the forums at Learn Norwegian Naturally.
33. Jeg håper det går bra med dere.33. I hope you are doing well.
34. Jeg håper dere likte denne episoden.34. I hope you liked this episode.
35. Vi snakkes.35. Talk to you later.
36. Ha det bra!36. Good bye!

Watch more videos by Learn Norwegian Naturally.