10 Basic Norwegian Verbs

About this video

Learn ten basic verbs in Norwegian and how to conjugate them.

Norwegian transcription with English translation

Norwegian English
1. Hallo alle sammen og velkommen til enda en ny episode av Learn Norwegian Naturally.1. Hello everyone and welcome to yet another episode of Learn Norwegian Naturally.
2. I denne episoden så tenkte jeg å snakke om 10 verb som er kjempeviktige å kunne.2. In this episode I am going to talk about 10 verbs that are really important to know.
3. Denne videoen er sponset av italki, som er en nettside hvor du kan få privatundervisning i forskjellige språk.3. This video is sponsored by italki, which is a website that offers private lessons in different languages.
4. Det er mange norske lærere å velge mellom på nettsiden og du kan gjerne ta en titt i beskrivelsen under.4. There are several Norwegian teachers to choose from on their website and feel free to have a look in the description (for more information).
5. Det første som er verdt å merke seg når det kommer til norske verb, det er at norske verb ikke bøyes i person.5. The first thing that is useful to note when it comes to Norwegian verbs, is that Norwegian verbs are not conjugated in person.
6. Det er kanskje litt uvant hvis du for eksempel snakker engelsk til vanlig, fordi på engelsk så sier man jo for eksempel:6. That is maybe unusual for you if for instance speak English, because in English you say:
7. «I jump», «he jumps».7. “I jump”, “he jumps”.
8. Man legger altså på en «s» i 3.8. You add a “s” in 3.
9. person, entall.9. person, singular.
10. På norsk så har man samme form i alle de forskjellige personene, så det gjør det jo ganske mye enklere.10. In Norwegian we have the same form in all the different persons, so that makes it easier.
11. Det første verbet som du burde lære deg er:11. The first verb you should learn is:
12. «å være».12. “to be”.
13. La oss gå gjennom de vanligste verbtidene:13. Let’s go through the different tenses:
14. I presens så sier man:14. In present we say:
15. «jeg er».15. “I am”.
16. I preteritum sier vi:16. In preterite we say:
17. «jeg var».17. “I was”.
18. Og i presens perfektum sier vi:18. And in present perfect we say:
19. «jeg har vært».19. “I have been”.
20. La oss gå gjennom det en gang til.20. Let’s go through it again.
21. «Jeg er», «jeg var», «jeg har vært».21. “I am”, “I was”, “I have been”.
22. Det neste verbet som er veldig lurt å kunne, er:22. The next verb that is useful to know is:
23. «å ha».23. “to have”.
24. «Jeg har».24. “I have”.
25. Dette kan kanskje være litt vanskelig for noen av dere.25. This can maybe be a little bit difficult for some of you.
26. Prøv å få til, for det første, h-lyden.26. First of all, try to make the h-sound.
27. Det er en h-lyd der, også er det også rulle-r.27. There’s a h-sound in there and it’s also the rolling ‘r’.
28. I preteritum så er det:28. In preterite it’s:
29. «jeg hadde».29. “I had”.
30. Og i presens perfektum er det:30. And in present perfect it’s:
31. «jeg har hatt».31. “I have had”.
32. Det neste verbet på lista er:32. The next verb on the list is:
33. «å gjøre».33. “to do”.
34. I presens sier vi:34. In present we say:
35. «jeg gjør».35. “I do”.
36. I preteritum:36. In preterite:
37. «jeg gjorde».37. “I did”.
38. Presens perfektum:38. Present perfect:
39. «jeg har gjort».39. “I have done”.
40. «Å skulle», «jeg skal», «jeg skulle», «jeg har skullet».40. “Shall”, “I shall”, “I should”.
41. Det neste verbet vi skal se litt på er:41. The next verb we are going to look at, is:
42. «å ville».42. “will”.
43. «Jeg vil», «jeg ville», «jeg har villet».43. “I will”, “I would”.
44. Legg merke til at det er et helt likt bøyningsmønster for «å ville» som «å skulle».44. Notice that it’s an identical conjugation pattern for “shall” and “will”.
45. Det neste verbet er «å få».45. The next verb is “to get”.
46. «Jeg får», «jeg fikk», «jeg har fått».46. “I get”, “I got”, “I have got”.
47. «Å si».47. “To say”.
48. «Jeg sier», «jeg sa», «jeg har sagt».48. “I say”, “I said”, “I have said”.
49. «Å gi».49. “To give”.
50. «Jeg gir», «jeg ga», «jeg har gitt».50. “I give”, “I gave”, “I have given”.
51. «Å ta».51. “To take”.
52. «Jeg tar», «jeg tok», «jeg har tatt».52. “I take”, “I took”, “I have taken”.
53. Det siste verbet vi skal gå gjennom i dag er:53. The last verb we are going to look at today is:
54. «å se».54. “to see”.
55. «Jeg ser», «jeg så», «jeg har sett».55. “I see”, “I saw”, “I have seen”.
56. Det var alle verbene jeg hadde lyst til å gjennom i dag.56. That was all the verbs I wanted to talk about today.
57. Vi sees neste uke.57. I’ll see you next week.
58. Ha det bra!58. Good bye!

Watch more videos by Learn Norwegian Naturally.