#35 – Olympus Mons

Norwegian

Solsystemet vårt er fascinerende og det rommer mange hemmeligheter og utrolige ting. Hva med høyder? Har du noen gang tenkt på dette spørsmålet: Hvor høyt er det høyeste fjellet i solsystemet vårt? Velkommen til Learn Norwegian Naturally. Denne episoden er sponset av italki.com som tilbyr språkundervisning på nettet med en privatlærer. Besøk lenken i beskrivelsen for et tilbud og for mer informasjon.

Mount Everest er det høyeste fjellet på jorda. Det ligger i Himalaya og det er 8,848 meter høyt.

Det er kjempehøyt, men hils på Olympus Mons. Olympus Mons er en vulkan på Mars og den ligger i en region kalt Tharsis Montes. Tharsis Montes er den største vulkanske regionen på Mars. I denne regionen er det 12 store vulkaner og på dette bildet kan dere se de 4 største vulkanene i regionen. Vulkaner i Tharsis Montes er opptil 100 ganger større enn vulkaner man kan finne på jorda.

Så, hvor høy er Olympus Mons? Denne massive vulkanen er 25 kilometer høy og har en diameter på 624 kilometer. Her kan du se hvor stor vulkanen er i forhold til den amerikanske staten Arizona. Det er utrolig imponerende!
Tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden av Learn Norwegian Naturally. Jeg håper dere likte denne videoen. Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet. Ha det bra!

English

Our solar system is fascinating and is the home of many secrets and extraordinary things. What about heights? Have you ever considered this question: How high is the highest mountain in our solar system? Welcome to Learn Norwegian Naturally. This episode is sponsored by italki.com that offers language lessons online with a private teacher. Visit the link in the description for a special offer and for more information.

Mount Everest is the highest mountain on Earth. It’s located in the Himalayas and it’s 8848 meters high.

That is incredibly high, but say hello to Olympus Mons. Olympus Mons is a volcano on Mars and it’s located in the Tharsis Montes region. Tharsis Montes is the largest volcanic region on mars. It contains 12 large volcanoes and on this picture you can see the 4 largest volcanoes in the region. Volcanoes in Tharsis Montes are up to 100 times larger than volcanoes you can find on Earth.

Now, how high is Olympus Mons? This massive volcano is 25 kilometers high and has a diameter of 624 kilometers. Here you can see the size of the volcano compared to the American state Arizona.

That is really impressive! Thank you very much for watching this episode of Learn Norwegian Naturally. I hope you liked the video. Feel free to leave a comment in the comment section. Goodbye!

About the Author

Peder B. Helland
Peder B. Helland is the creator behind Learn Norwegian Naturally. He hopes you enjoy the content on this site and would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to his newsletter to receive exclusive Norwegian content and news updates about Learn Norwegian Naturally. You can unsubscribe whenever you want. Found an error or problem on the site? Report the issue here.