#33 – Knut Hamsun

Norwegian

Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til en ny episode av Learn Norwegian Naturally.¬¬ I denne episoden så skal jeg snakke om en av de mest kjente norske forfatterne gjennom tidene, nemlig Knut Hamsun. Dette er første episode i en ny serie jeg kommer til å starte på denne kanalen hvor jeg snakker om kjente norske personer.

Før jeg starter så vil jeg bare si at denne episoden er sponset av italki.com. Hvis du vil ha norsk privatundervisning på nettet så kan du besøke lenken i beskrivelsen under. La oss begynne!
Knut Hamsun ble født 4.august 1859. Han ble sannsynligvis født på Skultbakken i Vågå og hans opprinnelige navn var Knut Pedersen, men senere så endret han navnet til Knut Hamsun.

Det som ofte blir kalt Knut Hamsuns første ordentlige bok er «Fra det moderne Amerikas Aandsliv» og den ble gitt ut i 1889. Knut Hamsun var veldig kritisk til det moderne forbrukersamfunnet og gjennom hele livet sitt så var naturen veldig viktig for han.

I 1890 utga Knut Hamsun «Sult» som av mange blir knyttet til gjennombruddet til nyromantikken i Norge. Hamsun hadde et brennende ønske om litteratur som beskrev sinnstemninger og «det ubevisste sjeleliv». På grunnlag av dette så kritiserte han mange av de andre forfatterne som var på denne tiden, blant annet Henrik Ibsen. Henrik Ibsen kommer jeg til å komme tilbake til i en annen episode.

Noen av de mest kjente Hamsun-romanene er: «Sult», «Markens grøde», «Pan», «Victoria» og «Mysterier». I 1920 fikk Hamsun Nobelprisen i litteratur for «Markens grøde».

Hamsun var veldig populær blant folket, men dette snudde brått under 2.verdenskrig fordi det var nemlig slik at Hamsun var en offentlig støttefigur for Hitler og tyskernes okkupasjon av Norge og han mente blant annet at tyskerne ville redde nordmennene fra engelskmennene.

Hamsun publiserte en nekrolog til Hitler i Aftenposten, 7.mai 1945, etter at Hitler døde. I 1947, to år etter at 2.verdenskrig var over, så ble Hamsun dømt for landsforræderi. Straffen han fikk var å betale en veldig høy pengesum som visstnok var så høy at han i praksis ville vært ruinert for resten av livet.

Noen år senere, 19.februar i 1952, så døde Knut Hamsun på Nørholm. I 2009 ble Hamsunsenteret åpnet på Hamarøy.

Det var alt jeg hadde lyst til å si om Knut Hamsun. Han var en stor forfatter som skrev romaner som mange er veldig glad i den dag i dag. Tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Ha det bra, alle sammen! Vi snakkes.

English

Hello everyone and welcome to a new episode of Learn Norwegian Naturally. In this episode I am going to talk about one of most famous Norwegian authors of all times, Knut Hamsun. This is the first episode in a new series I will start on this channel where I speak about famous Norwegian persons.

Before I start, I want to say that this episode is sponsored by italki.com. If you want Norwegian private lessons online you can visit the link in the description below. Let’s begin!

Knut Hamsun was born the 4th of August 1859. He was most likely born in Skultbakken in Vågå and his birth name was Knut Pedersen, but later he changed it to Knut Hamsun.

“From the modern America’s spirit life” is often considered to be Knut Hamun’s first real book and it was published in 1889. Knut Hamsun was very critical to the modern society and nature was really important for him throughout his life.

In 1890, Knut Hamsun published “Hunger” which is often seen as the breakthrough of neo-romanticism in Norway. Hamsun had a burning wish of a literature that described the state of mind and “the unconscious soul life”. Based on this he criticized many of the other authors at the time, for instance Henrik Ibsen. I’ll talk more about Henrik Ibsen in another episode.

Some of the most popular novels by Hamsun are: “Hunger”, “Growth of the Soil”, “Pan”, “Victoria” and “Mysteries”. In 1920 Hamsun received the Nobel Prize in literature for “Growth of the Soil”.

Hamsun was very popular among the Norwegian people, but this changed quickly during World War 2 because Hamsun was a public supporter of Hitler and the German occupation of Norway and he meant that the Germans would save the Norwegians from the British people.

Hamsun published a necrology to Hitler in Aftenposten, the 7th of May 1945, after Hitler died. In 1947, two years after the end of World War 2, Hamsun was sentenced in a trial for treason. The punishment he got was to pay a big sum of money that apparently was so high that he in reality would be broke for the rest of his life.

A few years later, the 19th of February in 1952, Knut Hamsun died in Nørholm. In 2009, the Hamsun center was opened at Hamarøy.

That was everything I wanted to say about Knut Hamsun. He was a great author that wrote novels that are still loved by many people. Thank you very much for watching this episode. Good bye, everyone! Talk to you later.

About the Author

Peder B. Helland
Peder B. Helland is the creator behind Learn Norwegian Naturally. He hopes you enjoy the content on this site and would love to get feedback from you. Feel free to subscribe to his newsletter to receive exclusive Norwegian content and news updates about Learn Norwegian Naturally. You can unsubscribe whenever you want. Found an error or problem on the site? Report the issue here.