Vocabulary

Valp

En valp = a puppy. En valp – valpen – valper – valpene Example: En søt valp = a cute puppy. More daily words. Premium…

Read More

Synke

Å synke = to sink. Å synke – synker – sank – har sunket Example: Arbeidsledigheten synker. = Unemployment sinks. More daily words. Premium homepage.